facebook tracking

Gigga med oss för framtidens professionella liv!

Nu skapar vi framtidens  konsultbolag- uppbyggt  på samarbete, innovation och justa puckar! 

Kompetensförsörjning är en allt större utmaning för organisationer i dagens kunskapsintensiva ekonomi. Det är hård konkurrens om de bästa medarbetarna med hetaste kompetenserna och rätt attityd. Så att enbart förlita sig på att rekrytera nya medarbetare är inte hållbart. Vi måste också leta efter talanger internt på ett sätt som vi inte gjort tidigare. Vi vet att endast 4 av 10 medarbetare upplever att deras kompetens tas tillvara. Det är ett enormt slöseri med talang och väldigt kostsamt.

Därför hjälper vi organisationer till hållbar kompetensförsörjning genom att både tillsätta nya medarbetare och (genom att) utveckla befintliga medarbetare. Nu söker vi giggare som kan hjälpa våra kunder att få ut mer av sina befintliga medarbetare.  Läs mer om våra tre affärsområden här.

Hammer & Hanborgs mission är att skapa framtidens professionella liv. Det kan vi inte bara göra själva utan då samarbete är en av våra värderingar vill vi göra detta med dig som stöttar organisationer i sin förändringsresa inom något av de områdena nedan. 

MicrosoftTeams-image.png

Den tekniska utvecklingen förändrar arbetslivet i alla led och vi ser hur nya branscher och nya affärsmodeller växter fram. Organisationer går från hierarkier till nätverk i platta och transparenta strukturer. Vi ser vidare nya arbetssätt som kräver nya ledarstilar och behov av helt nya kompetenser. Utvecklingen går allt snabbare och förändrar arbetslivet i grunden.  

Det kan kännas överväldigande. Därför stöttar vi våra kunder på deras resa. För att i varje situation kunna erbjuda rätt spetskompetens samarbetar vi med säljande underkonsulter som ligger riktigt långt fram, som delar våra värderingar och brinner för vår mission. Är du kanske en av dem?  

Vill du vara en del av ett större sammanhang? Vi söker dig som har stor vana av att sälja och leverera tjänster så som tex implementera agila arbetssätt, införa självledarskap, skapa motivation till förändring, förflytta och förstärka organisationskulturer, utveckla värderingsstyrda arbetssätt eller ställt om ledarskap. Stämmer det här in på dig? Visa ditt intresse redan idag!

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Här finns vi, var är du främst intresserad av jobb?

Stockholm city


111 52 Stockholm Vägbeskrivning

Vilken är din supertalang?

Dagens arbetsliv präglas av snabba förändringar. Vi ser nya medarbetarbeteenden och nya organisationsstrukturer och behov av ny kompetens. Det är dags att omdefiniera talangbegreppet. Visionary, Change Maker, Co-Creator, Perfomer och Enabler är beteenden som ger goda förutsättningar att lyckas i dagens snabbt föränderliga arbetsliv.


Vilken är din supertalang?

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor